Övrig personal

Sari Nilsson

Verksamhetschef

Lisi Lindmark

Medicinsk sekreterare

Ulla Strandberg

Terapeut

Annelie Olsson

Receptionist

Ann-Caroline Svenningsson

Undersköterska

Henrik Viktorsson

Fysioterapeut (Familjeläkarna & Läkehjälpen)

Lisbeth Persson

Medicinsk sekreterare

Karin Larsson

Undersköterska

Lena Sandström Winberg

Fysioterapeut (Familjeläkarna & Läkehjälpen)