Övrig personal

Torbjörn Svensson

Verksamhetschef

Lisbeth Persson

Medicinsk sekreterare

Ulla Strandberg

Terapeut

Anne Bodin-Larsson

Medicinsk sekreterare

Ann-Caroline Svenningsson

Undersköterska

Annika Berggren

Administration

Marie Westerberg

Medicinsk sekreterare

Karin Larsson

Undersköterska